Hiển thị 13–24 trong 29 kết quả

Pizza

#6 BEEFY

100,000
110,000
100,000
100,000

Bít Tết - Steak

Bít tết bò Mỹ

185,000

Bít Tết - Steak

Bít tết bò ta

75,000

Mỳ Ý - Spaghetti

CARBONA

75,000

Sườn Nướng - RIBS

PYGMY GROUP (10)

320,000

Sườn Nướng - RIBS

PYGMY GROUP (4)

140,000

Sườn Nướng - RIBS

PYGMY GROUP (6)

210,000

Sườn Nướng - RIBS

RIBS & SPAGHETTI

235,000

Sườn Nướng - RIBS

Ribs & Wings

160,000
Gọi: 0912 825 162